UWP

Pam na fu Cymru

Methiant Cenedlaetholdeb Cymraeg

Author(s): Simon Brooks

Language: Welsh

Series: Safbwyntiau

  • June 2015 · 250pages · 216x138mm

  • ·Paperback - 9781783162338
  • · eBook - epub - 9781783162352
  • · eBook - mobi - 9781783162369
  • · eBook - pdf - 9781783162345

About The Book

During the nineteenth century, the Age of Nationalism, small stateless nations all over Europe developed successful national movements which demanded rights for minority language communities. One of the central questions of Welsh history is why this didn’t happen in Wales.Welsh patriotism emphasised radicalism and liberalism, which subsumed Wales within the discourse of British progressive politics. Liberalism promotes majoritarian identities, and in Wales is a key component of British hegemony. Wales in the nineteenth century was more liberal and radical than almost any other country in Europe. Contrary to the popular view that this was a boost for Welsh nationalism, Pam na fu Cymru (Why Wales never happened) shows that this was the very reason for its failure.

Endorsements

‘Dadansoddiad meistrolgar, eang ei gwmpas, sy’n herio’r ystrydebau cyfarwydd am ein hanes gwleidyddol ac yn dangos pa mor hanfodol yw hi i gydio’r prosiect cenedlaethol wrth adferiad yr iaith Gymraeg.’
-Cynog Dafis

‘Dyma astudiaeth amlhaenog sy’n mynd i’r afael â chwestiynau mawr ynglŷn â chenedlaetholdeb, iaith a hunaniaeth. Mae’n trafod y gorffennol gyda golwg ar y presennol a’r dyfodol, a hynny mewn modd heriol a chyffrous. Mae Simon Brooks yn ysgolhaig sy’n cymryd Cymru o ddifrif, ac mae’r gyfrol newydd hon yn waith sy’n mynnu sylw.’
-Jerry Hunter

Contents

1. Methiant annisgwyl cenedlaetholdeb Cymraeg
2. Cenedl Iaith
3. Rhyddfrydiaeth yn gorthrymu’r Cymry
4. Dadadeiladu rhyddfrydiaeth
5. Sut y gall Cymru fod
6. Terfyn

About the Author(s)

Simon Brooks

Dr Simon Brooks is the author of several books discussing language, politics and history, and is currently working on a history of ethnic minorities in the Welsh-language community.

Read more