UWP
Search ISBN
Search titles in English
Search titles in Welsh

‘Y Blaid Ffasgaidd yng Nghymru’

Plaid Cymru a'r Cyhuddiad o Ffasgaeth

Author(s): Richard Wyn Jones

Language: Welsh

Series: Safbwyntiau

July 2013126 pages216x138mm

Paperback - 9780708326503 eBook - epub - 9781783161065 eBook - mobi - 9781783161072 eBook - pdf - 9780708326565

About The Book

This revealing and controversial book weighs and reflects on the historical truth of the accusations of sympathy with Fascism against Plaid Cymru and its leaders.

Endorsements

"Campwaith o gyfrol sy'n claddu am byth un o gelwyddau mwyaf dinistriol y ddisgwrs wleidyddol Gymreig" Adam Price, cyn aelod Plaid Cymru, ymgynhorwr i Leanne Wood "Dehongliad treiddgar a thrylwyr mewn arddull afaelgar a chyhyrog o destun sydd wedi corddi a chythruddo gwleidydiaeth Cymru am ddegawdau" Guto Harri, Gyfarwyddwr Cyfathrebu News International, cyn Gohebydd gwleidyddol gyda'r BBC

Contents

Cyflwyniad Y Cyhuddiadau Adnabod Ffasgwyr a Ffasgaeth Diffinio Ffasgaeth o Y Wladwriaeth o Trais o Arweinyddiaeth o Gwrth-Semitiaeth Cymru mewn Degawd o Ryfela Diwylliant Gwleidyddol Cymru Diweddglo: Achubiaeth ac Alltudiaeth Llyfryddiaeth Mynegai

About the Author(s)

Richard Wyn Jones

Professor Richard Wyn Jones is Professor of Welsh Politics and Director, Wales Governance Centre, Cardiff University.

Read more