Y Chwyldro Ffrengig a'r Anterliwt

Hanes Bywyd a Marwolaeth Brenin a Brenhines Ffrainc Gan Huw Jones, Glanconwy

Editor(s) Ffion Jones

Language: Welsh

Series: Wales and the French Revolution

  • January 2014 · 272 pages ·234x156mm

  • · Paperback - 9780708326497
  • · eBook - pdf - 9780708326992
  • · eBook - epub - 9781783160792

About The Book

A new edition of a Welsh interlude which shows strong support for the French Revolution, and which has not received any critical attention since the end of the eighteenth century.

Contents

Dulliau Golygu: Nodyn Hanes Bywyd a Marwolaeth Brenin a Brenhines Ffrainc: Testun Nodiadau ar yr Anterliwt Atodiad 1: Tonau'r anterliwt i. Tri Chant o Bunnau ii. Tempest of War iii. Betty Brown iv. Difyrrwch Gw}r y Gogledd v. God Save the King Baledi a Cherddi Huw Jones, Glanconwy 1. '[Cerdd] yn achos y rhyfel presennol' 2. '[Cerdd] yn rhoi hanes brwydr a fu rhwng Lloegr a Hisbaen, y 14 o Chwefror 1797, a'r modd y gorchfygwyd yr ysbaeniaid gan Syr John Jervis, Admiral Lloegr' 3. 'Carol Plygain' ar 'Difyrrwch Gw}r y Gogledd' 4. 'Carol Plygain' ar 'Terfyn y Dyn Byw' 5. Englyn 6. 'Carol Plygain' ar 'Hir Oes Dyn' 7. Englyn ymyl dalen Nodiadau ar y Baledi a'r Cerddi Atodiad 2: Tonau'r cerddi i. Charity Meistress (cerdd 1) ii. Duw Gadwo'r Brenin (yr hen ffordd) (cerdd 2) iii. Difyrrwch Gw}r y Gogledd (cerdd 3) iv. Hir Oes Dyn (cerdd 6) Geirfa: Nodyn Esboniadol Geirfa Llyfryddiaeth Ddethol

About the Editor(s)

Author(s): Ffion Jones

Dr Ffion Mair Jones has been a Research Fellow at the University of Wales Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies since October 2001, working initially on the 'Iolo Morganwg and the Romantic Tradition in Wales' project and currently on the 'Wales and the French Revolution Project'.

Read more