UWP

Ysbryd Morgan

Adferiad y Meddwl Cymreig

Author(s): Huw Williams

Language: English

  • December 2020 · 192pages · 216x138mm

  • ·Paperback - 9781786834195
  • · eBook - epub - 9781786834218
  • · eBook - mobi - 9781786834225
  • · eBook - pdf - 9781786834201

About The Book

Dyfal ond dychmygus, caiff Ceridwen ei lluchio i sefyllfa ddirdynnol ym mherfeddion y canolbarth, a hithau a’i mam yn gofalu am ei Gransha yn ei ddyddiau olaf, yn hen dyddyn y teulu. Gyda’r byd yn datgymalu o’u cwmpas ceir cyfle i ddianc i’r dychymyg gyda chymorth Nain, a wnaeth adael casgliad amrywiol o lyfrau pan fu farw i Ceridwen. Trwy’r trysorau hyn y mae Ceridwen yn cwrdd â chyfres o gymeriadau annisgwyl, sydd yn canu am hanesion a syniadau o’r henfyd i’r presennol, ac yn agor drws iddi ar fyd llawn cwestiynau a myfyrdodau ar ei chyflwr hithau, ei chenedl a’r byd tu hwnt. Wrth ddilyn hynt yng nghwmni ei chyfeillion yr hyn a elwir gan Ceridwen yn ‘Ysbryd Morgan’, daw’n hysbys iddi fod gobaith i’w ganfod yng ngwedd bruddglwyfus ei theulu a’i chymdeithas, ond i’w ganfod mae’n rhaid cysylltu gyda’r gorffennol, tra yn dechrau o’r newydd. Nawr, yn y dilyniant yma i Credoau’r Cymry (2016), mae Huw Lloyd Williams yn cyflwyno hanes deallusol o Gymru sy’n trin y seiliau syniadol sydd wedi ysbrydoli adnewyddu parhaol ein diwylliant yn wyneb argyfyngau oesol.

Contents

Adnodau
Diolchiadau
Rhagymadrodd
Pennod 1
Ceridwen
Y Dylluan
Pennod 2
Nain a Gransha
Y Fwyalchen
Pennod 3
Hanesion
Y Gwylanod
Pennod 4
Ffarwél
Y Barcud
Y Negesydd
Epilog
Nodiadau
Llyfryddiaeth

About the Author(s)

Huw Williams

Mae Huw L. Williams yn ddarlithydd uwch mewn Athroniaeth, ac yn ddarlithydd cysylltiol gyda'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, ym Mhrifysgol Caerdydd. Ei ddiddordebau pennaf yw athroniaeth gwleidyddol a hanes meddwl gwleidyddol, ac mae’n cyfrannu'n gyson i drafodaethau cyhoeddus gan gynnwys y golofn ‘Socrates ar y Stryd’ i’r cylchgrawn O'r Pedwar Gwynt. Ef yw Deon y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd.

Read more