UWP
Chwilio ISBN
Chwilio (Saesneg)
Chwilio (Cymraeg)

Cenhadaeth

Rydym yn credu’n angerddol mewn cefnogi a lledaenu ysgolheictod o Gymru ac am Gymru i gynulleidfa fyd-eang. Mae’r Wasg wedi gwasanaethu Cymru a’r gymuned academaidd ryngwladol ers 1922 trwy gyhoeddi ymchwil ysgolheigaidd yn y Dyniaethau, y Celfyddydau a’r Gwyddorau Cymdeithasol. Rydym yn rhannu’r traddodiad cryf yng Nghymru o ddod ag addysg a dysg at yr

Darllen mwy

Darllen mwy

Hanes y Wasg

Fel nifer o gyrff cenedlaethol eraill, ffurfiwyd Gwasg Prifysgol Cymru ar adeg allweddol yn hanes diweddar Cymru. Ar ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg a dechrau’r ugeinfed ganrif, brwydrai nifer o genhedloedd Ewrop dros hunan-reolaeth, ac nid oedd Cymru’n eithriad. Seiliwyd trafodaethau gwleidyddol a deallusol y cyfnod ar y cysyniad o hunaniaeth genedlaethol, ac efallai

Darllen mwy

Darllen mwy

Partneriaid

Amgueddfa Cymru Cliciwch yma i fynd i dudalennau Amgueddfa Cymru. Canolfan Ymchwil i Lên ac Iaith Saesneg Cymru Dylan Thomas, R. S. Thomas, Margiad Evans, Raymond Williams – dyma bedwar o awduron Saesneg mwyaf adnabyddus yn y Gymru fodern. Cydnabyddir CREW fel arweinydd rhyngwladol y maes mewn astudiaeth lenyddol a diwylliannol, gyda rhaglen helaeth o addysgu

Darllen mwy

Darllen mwy

Bwrdd Rheoli’r Wasg

Mae Mr Tony Ball yn gyn-athro a dirprwy ysgolion uwchradd yn ne Cymru, ac am ddegawd bu’n Uwch Is-lywydd (Adnoddau) yng Ngholeg Glan Hafren, Caerdydd. Roedd ganddo hefyd yrfa y tu allan i addysg fel Cyfarwyddwr Marchnata Clwb Criced Sir Forgannwg, a Chyfarwyddwr/Rheolwr Gweithgareddau CH Bailey. Wedi ei eni a’i addysgu yng Nghymru ac â gradd

Darllen mwy

Darllen mwy

Bwrdd Rheoli’r Wasg

Mae Mr Tony Ball yn gyn-athro a dirprwy ysgolion uwchradd yn ne Cymru, ac am ddegawd bu’n Uwch Is-lywydd (Adnoddau) yng Ngholeg Glan Hafren, Caerdydd. Roedd ganddo hefyd yrfa y tu allan i addysg fel Cyfarwyddwr Marchnata Clwb Criced Sir Forgannwg, a Chyfarwyddwr/Rheolwr Gweithgareddau CH Bailey. Wedi ei eni a’i addysgu yng Nghymru ac â gradd

Darllen mwy

Darllen mwy

Adrannau

Adran Gomisiynu Croeso i Adran Gomisiynu Gwasg Prifysgol Cymru. Credwn mai sylw personol a deialog rhwng y tîm comisiynu a’n hawduron sy’n sicrhau’r canlyniad gorau i lyfrau’r Wasg.  Mewn partneriaeth gydag awduron ac arbenigwyr, anelwn at lunio a gwerthuso cynigion, a datblygu teipysgrifau yn lyfrau o’r ansawdd uchaf o ran cynnwys ddeallusol. Parchwn eich gwaith

Darllen mwy

Darllen mwy

Aelodau Staff

NATALIE WILLIAMS (Cyfarwyddwraig) Daw Natalie â dealltwriaeth eang o’r byd cyhoeddi i’w rôl fel Cyfarwyddwraig y Wasg. Graddiodd ag Anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg ac Athroniaeth ym Mhrifysgol Southampton, a dechreuodd ei gyrfa gyhoeddi ym maes Cyfraith academaidd yng Ngwasg Prifysgol Rhydychen. Yna symudodd i Nelson Thornes, lle bu’n Uwch Gyhoeddwr yn gyfrifol am y portffolio

Darllen mwy

Darllen mwy