UWP

Ymholiadau Cyffredinol

Gwasg Prifysgol Cymru
Gorfestrfa’r Brifysgol
Heol Brenin Edward VII
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NS

Ffôn: 029 2037 6999
E-bost: gwasg@gwasg.cymru.ac.uk

Oriau cyswllt: Dydd Llun – Dydd Iau, 9.00yb–4.30yh
Dydd Gwener, 9.00yb-4.00yh