Dydd Gŵyl Dewi hapus bawb! Eleni, er mwyn nodi dydd gŵyl ein mabsant, dyma gasglu rhai o’n llyfrau sy’n dathlu holl rinweddau Cymru a Chymreictod. Ac i sicrhau ein bod yn ‘gwneud y pethau bychain’, rydym yn cynnig 30% o ostyngiad oddi ar y llyfrau hyn gyda’r cyfeirnod DEWI30.

Ewch ati i bori drwy dros 100 o gyhoeddiadau isod, a phwyswch ar glawr unrhyw un ohonynt er mwyn cael eich tywys at dudalen y cyhoeddiad hwnnw. Bydd y cynnig arbennig hwn yn dod i ben 31ain o Fawrth 2021.

‘Gwisg genhinen yn dy gap a gwisg hi yn dy galon.’

Happy St David’s Day everyone! This year, to mark St David’s Day, we have 30% off on the below books that celebrate all the qualities of Wales and Welshness. Use the code DEWI30 for 30% off.

Browse through over 100 titles below that are included in this discount! Don’t forget to click on the cover of the title which will take you directly to the page of the book. This special offer ends 31st March 2021.

Unemployment, Poverty and Health in Interwar South Wales (Studies in Welsh History)