UWP

Defnyddiwch y cyfeirnod SPRING50 ar ein gwefan i dderbyn 50% oddi ar rhai llyfrau, gan gynnwys cludiant a phecynnu am ddim yn y DU! Cynnig yn dod i ben 31ain o Orffennaf 2020.

Mae dros 100 o deitlau wedi eu cynnwys yn y Gostyngiad Gwanwyn arbennig yma! I dderbyn y rhestr cyfan, cysylltwch â ni: bronwen.swain@gwasg.cymru.ac.uk

Use code SPRING50 on our website and get 50% OFF selected titles, including FREE postage and packaging in the UK! Offer ends 31st July 2020.

Over 100 titles are included in this exclusive Spring Discount! If you’d like to receive the full list of discounted books, please contact us: bronwen.swain@press.wales.ac.uk

Unemployment, Poverty and Health in Interwar South Wales (Studies in Welsh History)