UWP

Defnyddiwch y cyfeirnod JAN20 ar ein gwefan i dderbyn 50% oddi ar rhai llyfrau, gan gynnwys cludiant a phecynnu am ddim yn y DU! Cynnig yn dod i ben 31ain o Ionawr 2020.

Mae dros 100 o deitlau wedi eu cynnwys yn y Gostyngiad Ionawr arbennig yma! I dderbyn y rhestr cyfan, cysylltwch â ni: bronwen.swain@gwasg.cymru.ac.uk

Use code JAN20 on our website and get 50% OFF selected titles, including FREE postage and packaging in the UK! Offer ends 31st January 2020.

Over 100 titles are included in this exclusive January Discount! If you’d like to receive the full list of discounted books, please contact us: bronwen.swain@press.wales.ac.uk