UWP

Llên Cymru

Language: Welsh

Print ISSN: 00760188 Online ISSN: 2058-5071

About the Journal

Founded in 1950 as a Welsh-language journal, Llên Cymru’s editorial purpose is to publish the highest quality academic research on Welsh literature of any period, and welcomes research in the form of both scholarly and opinion-based articles. Having edited the journal from volume 20 to volume 35, Professor Gruffydd Aled Williams transferred editorship in 2013 to Dr Dylan Foster Evans, Dr E. Wyn James and Dr Siwan Rosser, all of the School of Welsh at Cardiff University. The journal, published annually, includes full-length articles, a notes section for short contributions, and book reviews. Typically, articles can incorporate research on early Welsh poetry, twentieth-century Welsh literature and traditional Welsh folk tales.

Pricing

 

‘Yn myned allan yn wrychion o d[â]n’: Cofnod Cymraeg o Ddadreibiad ar y Cyfandir yn 1574 c.1525 – James January-McCann

‘Cario tân mewn papur’: Cyhoeddi Pregethau Anghydffurfiol yn y Gymraeg yn y Bedwaredd Ganrif ar Bymtheg – Philip Henry Jones

Olion Llenyddol Ymwelwyr â Llanofer – Marion Löffler

‘Gweddu mae’r Cymro a’r Gwyddel’: T. Gwynn Jones a Torna – Dewi Evans

Absalom fy Mab (1957) Cynan: Troednodyn yn Hanes y Ddrama Gymraeg – Gerwyn Wiliams

Cyfieithu Cyfrifol: Salvador Esprui, Primera Història d’Esther ac Esther, Saunders Lewis Anwen Jones

Pensaernïaeth Waldo – Mererid Hopwood

Nodiadau
Detholion o Gywyddau – A. Cynfael Lake

 

Adolygiadau

 

Between Wales and England: Anglophone Welsh Writing of the Eighteenth Century – A. Cynfael Lake

Cyfaill Pwy o’r Hen Wlad? Gwasg Gyfnodol Gymraeg America 1838–1866- Dafydd Tudur

Perfformio’r Genedl: Ar Drywydd Hywel Teifi Edwards – Hannah Sams

Her a Hawl Cyfieithu Dramâu: Saunders Lewis, Samuel Beckett a Molière – Samuel Jones

 

Traethodau Ymchwil yn ymwneud â  Llenyddiaeth Gymraeg sydd ar y gweill ym mhrifysgolion Cymru

 

Cyfarwyddiadau i Gyfranwyr

Editor(s)

Dr Siwan Rosser, Cardiff University

Professor Sioned Davies, Cardiff University

Dr Dylan Foster Evans, Cardiff University

Dr Rhiannon Marks, Cardiff University

Dr Llion Pryderi Roberts, Cardiff University

Dr Lisa Sheppard, Cardiff University

RosserSM@cardiff.ac.uk

Reviews Editor: Dr Siwan Rosser, Cardiff University

Dr Jane Cartwright, University of Wales Trinity Saint David’s

Dr Cathryn Charnell-White, Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies

Professor Sioned Davies, Cardiff University

Professor Marged Haycock, Aberystwyth University

Dr Christine James, Swansea University

Professor Gerwyn Wiliams, Bangor University

Publication Ethics

To view a statement on our publication ethics, please click here.