UWP
Search ISBN
Search titles in English
Search titles in Welsh

Llên Cymru

Language: Welsh

Print ISSN: 00760188 Online ISSN: 2058-5071

About the Journal

Founded in 1950 as a Welsh-language journal, Llên Cymru’s editorial purpose is to publish the highest quality academic research on Welsh literature of any period, and welcomes research in the form of both scholarly and opinion-based articles. Having edited the journal from volume 20 to volume 35, Professor Gruffydd Aled Williams transferred editorship in 2013 to Dr Dylan Foster Evans, Dr E. Wyn James and Dr Siwan Rosser, all of the School of Welsh at Cardiff University. The journal, published annually, includes full-length articles, a notes section for short contributions, and book reviews. Typically, articles can incorporate research on early Welsh poetry, twentieth-century Welsh literature and traditional Welsh folk tales.

Pricing

Golygyddol: Teyrnged i’r Athro Ceri W. Lewis

 

Agweddau ar Gwlt Martin o Tours Mewn Llenyddiaeth Gymraeg Hyd c.1525 – Jenny Day

Dwy Lenyddiaeth, Dau Fyd: Diwylliant yn Llyweni yng Nghyfnod y Dadeni – Gruffydd Aled Williams

Tu Hwnt i Nant y Mynydd – Bethan Angharad Huws

‘At last the Irish trouble has come’: Ymatebion W. B. Yeats a T. Gwynn Jones i Wrthryfel y Pasg – Llŷr Gwyn Lewis

‘Eu haberth nid â heibio’: Barddoniaeth ar Gofebion Rhyfel – Gwenllian M. Awberry

‘Cymysgedd o Gymraeg llenyddol, bratiaith wallus, Wenglish, patois Cymraeg a Saesneg’: Golwg ar Gyfnewid Cod yn Ffawd, Cywilydd A Chelwyddau – Sara Orwig

Lle, Perthyn a Hunaniaeth yng ngwaith Angharad Price a Rachel Trezise – Rhiannon H. Williams

 

Adolygiadau

 

Optimist Absoliwt: Cofiant Eluned Phillips – Jane Aaron

Dagrau Tost: Cerddi Aber-fan – Mihangel Morgan

Credoau’r Cymry: Ymddiddanion Dychmygol ac Adlewyrchiadau Athronyddol – Lisa Sheppard

 

Traethodau Ymchwil yn ymwneud â  Llenyddiaeth Gymraeg sydd ar y gweill ym mhrifysgolion Cymru

 

Cyfarwyddiadau i Gyfranwyr

Editor(s)

Dr Siwan Rosser, Cardiff University

Professor Sioned Davies, Cardiff University

Dr Dylan Foster Evans, Cardiff University

Dr Rhiannon Marks, Cardiff University

Dr Llion Pryderi Roberts, Cardiff University

Dr Lisa Sheppard, Cardiff University

RosserSM@cardiff.ac.uk

Reviews Editor: Dr Siwan Rosser, Cardiff University

Dr Jane Cartwright, University of Wales Trinity Saint David’s

Dr Cathryn Charnell-White, Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies

Professor Sioned Davies, Cardiff University

Professor Marged Haycock, Aberystwyth University

Dr Christine James, Swansea University

Professor Gerwyn Wiliams, Bangor University

Publication Ethics

To view a statement on our publication ethics, please click here.