Informed by history, inspired by the Scottish revolutions, rolling debate about the future of Welsh nationalism.

When was Wales, and when will it be? Opportunities for all to discuss. All welcome.

Ymlaen mae Canaan! Ymlaen!
#PrydBydd

Mawrth, 7 Gorffennaf 7yh
ABERYSTWYTH – Caffi MGs
Cadeirydd: Jasmine Donahaye
Noddwyr: Coleg Cymraeg Cenedlaethol
Mynediad: prynwch baned!
Digwyddiad Cymraeg

Thursday, 9 July 7.30pm
CARDIFF – Chapter
Cadeirydd/ Chair: Richard Wyn Jones
Noddwyr/Sponsor: Gwasg Prifysgol Cymru – University of Wales Press
Mynediad/Entry: am ddim – free
Digwyddiad Cymraeg (simultaneous translation)

Monday, 13 July 7.30pm
Ynyshir, RHONDDA – The Workers Gallery
Chair: Leanne Wood
Sponsors: Plaid Cymru Rhondda (open to all)
Entry: Free
English-medium event

Sadwrn, 18 Gorffennaf 11.30yb
CAERNARFON – Clwb Canol Dre
Cadeirydd: Myfanwy Davies.
Rhan o Gŵyl Arall
Mynediad: £4
Digwyddiad Cymraeg (simultaneous translation)

Gwener, 7 Awst 10.30yb
EISTEDDFOD GENEDLAETHOL
– Pabell y Cymdeithasau 2
Cadeirydd: Huw Williams
Noddwyr: Adran Athronyddol Urdd
Graddedigion Prifysgol Cymru
Mynediad: tocyn i’r maes
Digwyddiad Cymraeg