UWP

Mae’n dda gan Wasg Prifysgol Cymru gyhoeddi parhau ei statws fel Buddsoddwr Mewn Pobl yn dilyn asesiad 2015.

Dyfernir hyn i gyflogwyr sy’n ymrwymedig i’r arfer gorau, sy’n cydnabod cyrhaeddiad unigolion, ac sy’n arddangos gwerthfawrogiad o’u gweithluoedd.

Am fwy o fanylion, gweler http://www.investorsinpeople.co.uk/