Trwy gydol fis Ionawr, mae gennym hyd at 70% oddi ar ein cyhoeddiadau Astudiaethau Canoloesol. Porwch drwy ein llyfrau isod! Cofiwch bwyso ar glawr unrhyw un o’r llyfrau er mwyn cael eich arwain at dudalen y llyfr hwnnw. Os hoffech dderbyn rhestr lawn y llyfrau gostyngedig, cysylltwch â ni: Bronwen.swain@gwasg.cymru.ac.uk

Throughout January, we have up to 70% off our Medieval titles while stock lasts. Browse through our titles below! Don’t forget to click on the cover of the title which will take you directly to the page of the book. If you’d like to receive the full list of discounted books, please contact us: Bronwen.swain@press.wales.ac.uk

Get 20% off the following titles with the code MEDIEVAL20

Get 30% off the following titles with the code MEDIEVAL30

Get 50% off the following titles with the code MEDIEVAL50

Get 70% off the following titles with the code MEDIEVAL70