Croeso i stondin lyfrau rithiol Cynhadledd Cymru’r Gyfraith 2020. O’r 1af hyd at y 31ain o Hydref, mae gennym hyd at 50% oddi ar y cyhoeddiadau isod. Porwch drwy’r llyfrau isod! Cofiwch bwyso ar glawr unrhyw un o’r llyfrau er mwyn cael eich arwain at dudalen y llyfr. Os hoffech dderbyn rhestr lawn y llyfrau gostyngedig, cysylltwch â ni: bronwen.swain@gwasg.cymru.ac.uk

Welcome to our virtual bookstore for the Legal Wales Conference 2020. From the 1st to the 31st of October we have up to 50% off on the below title. Browse through our titles below! Don’t forget to click on the cover of the title which will take you directly to the page of the book. If you’d like to receive the full list of discounted books, please contact us: Bronwen.swain@press.wales.ac.uk

Get 20% off the below titles with the code GYFRAITH20

Get 30% off the below titles with the code GYFRAITH30

Get 40% off the below titles with the code GYFRAITH40

Get 50% off the below titles with the code GYFRAITH50